Ugrás a fő tartalomra

Number Question

Egy számkérdés-összetevő.

Opciók

 • question | (string|node): számkérdés. Default: ''.
 • hintPlacement | string: a tippek elhelyezése (vagy top, left, right, vagy bottom). Default: 'top'.
 • hints | array<(string|node)>: a kérdés megválaszolására vonatkozó útmutatásokat ad. Default: [].
 • feedback | boolean: szabályozza, hogy megjelenjenek-e a visszajelző gombok. Default: true.
 • solution | (number|array<number>): a feladatra adott numerikus válasz (vagy több helyes válasz, ha tömböt adunk meg). Default: none.
 • digits | number: azon számjegyek száma, amelyek esetében a tanuló által adott válasznak meg kell egyeznie a megoldással ahhoz, hogy helyesnek lehessen tekinteni. Egész számként való megfeleléshez állítsa 0-ra. Ha nullára van állítva, akkor a pontos egyezést keresi.. Default: 3.
 • max | number: maximálisan megengedett bemeneti érték. Default: null.
 • min | number: minimálisan megengedett bemeneti érték. Default: null.
 • defaultValue | number: előre kiválasztott érték a számbemenethez. Default: none.
 • provideFeedback | boolean: jelzi, hogy a helyes választ tartalmazó visszajelzés megjelenjen-e, miután a tanulók elküldték a válaszaikat. Default: true.
 • submitAfterFeedback | boolean: ellenőrzi, hogy a megoldás felfedése után is lehessen-e újra benyújtani a pályázatot.. Default: false.
 • nTries | number: hány próbálkozás után kell visszajelzést adni (ha a provideFeedback értéke true). Default: 1.
 • disableSubmitNotification | boolean: szabályozza a benyújtási értesítések letiltását. Default: false.
 • chat | boolean: szabályozza, hogy az elemnek legyen-e integrált chatje. Default: false.
 • until | Date: a tanulóknak a válaszok benyújtásáig rendelkezésre álló idő. Default: none.
 • points | number: az osztályozás során adható maximális pontszám. Default: 10.
 • style | object: CSS inline stílusok. Default: {}.
 • onChange | function: callback, amely a számmező értékének változása után lép működésbe; egyetlen argumentumként az aktuális értéket kapja.. Default: onChange() {}.
 • onSubmit | function: callback, amelyet a válasz elküldésekor hívnak meg; első paramétere egy "bólé", amely jelzi, hogy a válasz helyesen lett-e megválaszolva (ha alkalmazható, egyébként "nulla"), második paramétere pedig a megadott válasz.. Default: onSubmit() {}.

Példák

Élő szerkesztő
Eredmény
ReferenceError: Provider is not defined