Hoppa till huvudinnehåll

Seal

En godkännandestämpel.

Alternativ

 • active | boolean: kontrollerar om förseglingen är aktiv eller gråmarkerad. Default: true.
 • onClick | function: callback-funktion som aktiveras när anteckningen klickas. Default: onClick() {}.
 • scale | number: objektstorlek (om den inte uttryckligen anges, skalas inte förseglingen om).. Default: none.
 • innerStyle | object: stilen för den inre cirkeln. Default: {}.
 • lower | string: den nedre texten. Default: 'The lower text'.
 • lowerArc | number: bågen för den nedre texten. Default: 150.
 • noOrnaments | boolean: förhindrar rendering av ornamenten. Default: false.
 • removable | boolean: kontrollerar om notisen tas bort när man klickar på den. Default: false.
 • style | object: stilen för elementet. Default: none.
 • title | (string|node): sigill titel. Default: 'Enter a title'.
 • upper | string: den övre texten. Default: 'The upper text'.
 • upperArc | number: bågen för den övre texten. Default: 150.

Exempel

Live-redigerare
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined