Prejsť na hlavný obsah

Seal

Schvaľovacia pečať.

Možnosti

 • active | boolean: kontroluje, či je pečať aktívna alebo šedá.. Default: true.
 • onClick | function: spätná funkcia vyvolaná po kliknutí na poznámku. Default: onClick() {}.
 • scale | number: veľkosť objektu (ak nie je explicitne nastavená, veľkosť pečate sa nezmení). Default: none.
 • innerStyle | object: štýl pre vnútorný okruh. Default: {}.
 • lower | string: spodný text. Default: 'The lower text'.
 • lowerArc | number: oblúk pre spodný text. Default: 150.
 • noOrnaments | boolean: zabraňuje vykresľovaniu ornamentov. Default: false.
 • removable | boolean: kontroluje, či sa poznámka po kliknutí odstráni.. Default: false.
 • style | object: štýl pre prvok. Default: none.
 • title | (string|node): názov pečate. Default: 'Enter a title'.
 • upper | string: horný text. Default: 'The upper text'.
 • upperArc | number: oblúk pre horný text. Default: 150.

Príklady

Editor naživo
Výsledok
ReferenceError: Provider is not defined