Przejdź do głównej treści

Samouczki wideo

Pełna lista filmów na temat ISLE dostępna jest na kanale YouTube projektu.

Wykorzystanie ISLE w klasie

Korzystanie z programu Szkicownik

Ujawniacz i Zaciemnienie

Lekcje stylizacji

System biletowy