Pāriet uz galveno saturu

Seal

Apstiprinājuma zīmogs.

Iespējas

 • active | boolean: kontrolē, vai zīmogs ir aktīvs vai pelēks.. Default: true.
 • onClick | function: atgriezeniskā zvana funkcija, kas tiek izsaukta, kad piezīme ir noklikšķināta.. Default: onClick() {}.
 • scale | number: objekta izmērs (ja nav skaidri noteikts, zīmoga mērogs netiek mainīts).. Default: none.
 • innerStyle | object: stils iekšējam lokam. Default: {}.
 • lower | string: apakšējais teksts. Default: 'The lower text'.
 • lowerArc | number: apakšējā teksta loka. Default: 150.
 • noOrnaments | boolean: novērš ornamentu atveidošanu. Default: false.
 • removable | boolean: kontrolē, vai pēc klikšķa uz piezīmes tiek noņemta.. Default: false.
 • style | object: elementa stilu. Default: none.
 • title | (string|node): zīmoga nosaukums. Default: 'Enter a title'.
 • upper | string: augšējais teksts. Default: 'The upper text'.
 • upperArc | number: augšējā teksta loka. Default: 150.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined