Pereiti prie pagrindinio turinio

Line Plot

Linijinis sklypas.

Parinktys

  • data | object (required): kiekvieno kintamojo reikšmių masyvų objektas. Default: none.
  • x | string: x ašies kintamasis. Default: none.
  • y | string (required): y ašies kintamasis. Default: none.
  • group | (string|Factor): grupavimo kintamasis. Default: none.
  • showPoints | boolean: kontroliuoja, ar kiekviename stebėjime uždėti taškus.. Default: false.

Pavyzdžiai