Skip to main content

QQ Plot

Normaalse jaotuse QQ graafik.

Valikud

  • data | object (required): väärtuste massiivi objekt. Default: none.
  • variable | string (required): muutuja kuvamiseks. Default: none.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined