Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εκπαιδευτικά βίντεο

Πλήρης κατάλογος των βίντεο για το ISLE είναι διαθέσιμος στο κάναλο YouTube του έργου.

Χρήση του ISLE στην τάξη

Χρήση του Sketchpad

Revealer και Blackout

Μαθήματα styling

Σύστημα έκδοσης εισιτηρίων