Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Revealer

Ένα στοιχείο του ISLE που οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποκαλύπτουν ή να αποκρύπτουν επιλεκτικά το περιεχόμενο των παιδιών σε όλους τους μαθητές κατά τη διάρκεια της τάξης.

Επιλογές

  • message | (string|node): μήνυμα που θα εμφανίζεται όταν το περιεχόμενο είναι κρυφό. Default: none.
  • show | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζονται αρχικά τα στοιχεία-παιδιά. Default: false.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined