Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Question Form

Ένα στοιχείο φόρμας που συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία ερωτήσεων μαζί με ένα ενιαίο κουμπί υποβολής.

Επιλογές

  • buttonLabel | string: ετικέτα του κουμπιού υποβολής. Default: none.
  • onSubmit | function: callback που καλείται όταν γίνεται κλικ στο κουμπί submit. Default: onSubmit() {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined