Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Generator

Ένα στοιχείο για τη δημιουργία άλλων στοιχείων (π.χ. αυτόματα παραγόμενες ερωτήσεις).

Επιλογές

  • autoStart | boolean: ελέγχει αν θα γίνεται αυτόματη κλήση της γεννήτριας μετά την τοποθέτηση. Default: true.
  • buttonLabel | (string|node): ετικέτα για το κουμπί. Default: 'Generate'.
  • onGenerate | function (required): συνάρτηση που θα πρέπει να επιστρέψει ένα νέο συστατικό που θα εμφανιστεί στο μάθημα. Default: none.

Παραδείγματα

Adaptive Review Questions