Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Expire

Το στοιχείο expire θα κάνει όλα τα παιδιά του να γίνουν αόρατα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Επιλογές

  • active | boolean: ελέγχει αν ο μετρητής πρέπει να είναι ενεργός. Default: false.
  • delay | number: αριθμός χιλιοστών του δευτερολέπτου πριν εξαφανιστεί το στοιχείο. Default: 1000.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined