Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Data Sampler

Συστατικό για τη δειγματοληψία παρατηρήσεων από ένα σύνολο δεδομένων και τη μεταβίβασή τους σε θυγατρικά συστατικά.

Επιλογές

  • data | object (required): αντικείμενο δεδομένων με κλειδιά που αντιστοιχούν σε μεταβλητές στήλης. Default: none.
  • sampleSize | number: προεπιλεγμένο μέγεθος δείγματος. Default: 50.
  • minSampleSize | number: ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δείγματος. Default: 1.
  • maxSampleSize | number: μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δείγματος. Default: none.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined